Welkom

Bugter Consult BV is actief op het terrein van sociale innovatie, aanbestedingen en transities. Ik bouw daarbij voort op meer dan 30 jaar ervaring op de grens van markt en overheid. Goede plannen worden door mij omgezet in financieel en organisatorisch haalbare projecten. Ingewikkelde aanbestedingen worden een begrijpelijk en succesvol project. Nieuwe projecten worden met kracht en enthousiasme op gang geholpen. Mijn motto: gewoon doen!

 

Handreiking Resultaatgericht sturen na de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep

Op 8 oktober 2018 en op 10 december 2018 deed de Centrale Raad van Beroep (CRvB) drie maatgevende uitspraken over resultaatgericht indiceren in het sociaal domein. Kort samengevat stelt de CRvB: “gij zult tijdseenheden toevoegen” aan uw beschikkingen voor inwoners. Met deze uitspraken is het sturen op resultaat beslist niet verboden. Voor veel gemeenten betekent het wel een noodzakelijke aanpassing van de bestaande aanpak. Klik op deze link voor een compacte en bruikbare Handreiking van Victor Advocaten en Bugter Consult.

 

White Paper aanbestedingen in het Sociaal Domein

Op zoek naar succes in het sociaal domein? Op zoek naar handzame informatie, tips en tricks om met resultaat in te kunnen schrijven  op de aanbestedingen Jeugdwet, Wmo of Beschermd Wonen.
In co productie met PeiterJan Stokhof schreef ik de White Paper "Succes met aanbestedingen in het Sociaal Domein". Meer dan 25 pagina's vol handzame informatie.

De paper is GRATIS beschikbaar voor zorgaanbieders. Bestel hem hier!